● PINOUTS ●   Search Pinout | Draw Pinout

Connector pinout: Audi Gamma III (M327) by Blaupunkt


Audi Gamma III (M327) by Blaupunkt

Audi Gamma III (M327) by Blaupunkt



pinnamedirectiondescriptioncolor
1Audi Gamma III (M327) by BlaupAudi Gamma III (M327) by Blaupunkt