● PINOUTS ●   Search Pinout | Draw Pinout

Connector pinout: Audi Navigation PLUS II by Blaupunkt, Germany BLAUPUNKT AUDI NAVIGATION D2 (RGB-Display)


Audi Navigation PLUS II by Blaupunkt, Germany BLAUPUNKT AUDI NAVIGATION D2 (RGB-Display)

Main pinoutNavigation block pinoutTV, tunerpinnamedirectiondescriptioncolor
1Audi Navigation PLUS II by BlaAudi Navigation PLUS II by Blaupunkt, Germany BLAUPUNKT AUDI NAVIGATION D2 (RGB-Display)